Communicatie-advies RotterdamRoos Communicatieadvies, marketing-pr, persstrategie, teksten
communicatie-advies

Communicatieadvies

Een adviesproject begint altijd met een uitgebreid kennismakingsgesprek om gezamenlijk de communicatiedoelstellingen vast te stellen. Indien nodig verzorgen wij daarna interviews met andere betrokkenen of stakeholders.

Vervolgens maken wij een analyse die, in samenhang met de vastgestelde doelstelling, tot een duidelijke strategie en een operationeel plan leidt. Lijvige en abstracte adviesrapporten zult u bij ons niet aantreffen. U krijgt wel een beknopt, praktisch en vooral effectief plan, inclusief budget en duidelijke afspraken over de samenwerking.

Uiteraard kunnen wij ook de uitvoering, of een deel daarvan, voor onze rekening nemen. Alle mogelijkheden zijn daarbij bespreekbaar. Aad Jan Roos is altijd uw vaste aanspreekpunt en eindverantwoordelijke voor het gehele traject.

Roos Communicatieadvies: praktisch, met het juiste effect!