Communicatie-advies RotterdamRoos Communicatieadvies, marketing-pr, persstrategie, teksten

ICT

Organisatie en uitvoering persreis Nederlandse ICT-journalisten naar jaarlijkse relatiebijeenkomst van Computer Associates in New Orleans.
Landelijke introductie van Mobile Traffic Services (LogicaCMG), een volgsysteem dat aan de hand van gsm's in auto's en andere voertuigen de verkeersdichtheid meet en daarmee filevorming signaleert. Zie ook www.logica.com.
Schrijf- en mediatrainingen voor LogicaCMG.