Communicatie-advies RotterdamRoos Communicatieadvies, marketing-pr, persstrategie, teksten

Zakelijke dienstverlening

banken - verzekeraars - advocatuur - fiscaliteit

Adviesplan persstrategie voor de IAB Conference 2009 van de International Advisory Board Rotterdam (IAB), het economisch adviesbureau van de gemeente Rotterdam.
Schrijf- en mediatrainingen voor Aon.
Persintroductie van de Aon Risk Map in Nederland, een wereldwijd onderzoek van Aon naar de mate waarin landen een politiek of militair risico kunnen vormen voor ondernemingen die in die gebieden willen investeren.
Succesvolle persbijeenkomst met landelijke dagbladen. NRC Handelsblad publiceerde de Aon Risk Map op haar voorpagina. Zie ook www.aon.com
Herpositionering van Ernst & Young als autoriteit op het gebied van ICT en finance door middel van Research PR. Persintroductie van de Ernst & Young ICT Barometer in 2001, een periodiek onderzoek naar trends en ontwikkelingen in ICT. Succesvolle aandacht in landelijke dagbladen, op radio en televisie. Zie ook www.ict-barometer.nl.
Projectmanagement MVO-boek 'Een wereld te winnen' (2006), een uitgave van Loyens & Loeff. Zestien visies van politici, wetenschappers en ondernemers op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Succesvolle boekpresentatie voor relaties en pers in aanwezigheid van oud-premier Ruud Lubbers. Zie ook www.kluwershop.nl.
Research PR omtrent seminars van Loyens & Loeff in China. Lokaal onderzoek naar de overwegingen van Chinese ondernemers om in de Benelux te investeren door middel van overnames, joint ventures of het opzetten van eigen ondernemingen. Perspresentatie in Nederland over de uitkomsten van het onderzoek, inclusief trends en ontwikkelingen die Loyens & Loeff in de Chinese markt ziet.
De publiciteit leidde tot zakelijke contacten met onder andere Havenbedrijf Amsterdam en TNT Express.
Introductieplan opening nieuw kantoor Loyens & Loeff in Dubai.
Research, informatievoorziening en interviews ten behoeve van de Chambers Global Guide, leidend tot de Chambers 'Benelux Law Firm of the Year Award 2006' voor Loyens & Loeff.
Interviews en artikelen voor het relatiemagazine van Tiel Utrecht Verzekeringen.